Bestil

Sundhedstjek

Sundhedstjekket måler på nogle helt konkrete parametre, som er afgørende for sundhed og trivsel. På den måde klæder sundhedstjekket dig på til at sætte ind lige nøjagtigt der, hvor der er behov for vedvarende og langsigtede ændringer.

Hvad består et sundhedstjek af?

Sundhedstjek er inddelt i 3 faser, som tilsammen klarlægger den enkelte medarbejders “body age”, den generelle sundhed, samt hvilke tiltag, som kan sikre et bedre helbred blandt medarbejderne.

Fase 1

Spørgeskema som kortlægger vaner og generel sundhed

Fase 2

Fysikken testes gennem målinger og priktest

Fase 3

Konditions- og skadestest blandt medarbejderne

Tilbagemelding På baggrund af målingerne modtager ledelsen i din virksomhed, såvel som den enkelte medarbejder, en tilbagemelding fra Firmasundhed Danmark i form af en rapport. Ud fra rapporten kan du selv, eller du kan få hjælp af os, til at udarbejde en handlingsplan/sundhedstrategi med henblik på at forbedre sundheden i virksomheden og derved højne produktiviteten, nedsætte sygefraværet og øge omsætningen.
Opfølgning Efter 1. sundhedstjek udarbejder Firmasundhed Danmark en handlingsplan på baggrund af indsamlede data, som hjælper dig med at skabe overblik over virksomhedens nuværende sundhedstilstand. Med udgangspunkt i virksomhedens største eksisterende eller potentielle årsager til manglende produktivitet og sygefravær anbefaler handlingsplanen, hvordan du strategisk bedst kan investere i virksomhedens sundhed. 3 måneder senere gentages sundhedstjekket. Resultaterne fra de to tests sammenlignes mhp. at afdække ændringer eller mangel på samme for virksomheden som helhed og individuelt for den enkelte medarbejder.